Seminár KETTLEBELL ZÁKLADY

15. január 2016

Michal Šatura

Chcete začať cvičiť s kettlebell?
Chcete sa naučiť dva cviky, ktoré prinášajú maximálny efekt za minimálny čas?
Chcete si vylepšiť techniku Swingu a Turkish Get-Up?

Ponúkame vám praktický seminár KETTLEBELL – ZÁKLADY pre: 
Stabilitu
Mobilitu
Silu
Výbušnosť
Kondíciu

Naučíte sa ako sa rozcvičiť, ponaťahovať a správnu techniku TGU a Swing.
Navyše od nás dostanete tréningový plán, aby ste vedeli ako nové vedomosti hneď aj využiť.

13. február 10:00 - 15:00
Podzámska 13, Nitra - Fit & Strong

Cena seminárá - 40€

Pre prihlásenie je potrebné uhradiť vopred zálohu vo výške 15 EUR a po úhrade poslať mail na gym@fitandstrong.sk
V maily uveďte meno účastníka seminára a dátum konania.


Číslo účtu pre úhradu je 4020702067/7500
IBAN: SK90 7500 0000 0040 2070 2067

Nezabudnite si so sebou priniesť oblečenie na cvičenie, uterák, niečo malé na zahryznutie a poznámkový blok s perom.
Vodu a kávu máme pre vás my :)

PROGRAM:

1. KRÁTKY ÚVOD DO TEÓRIE

2. STREČING
hamstringový streč
streč flexorov v kľaku
brettzel 2.0 (pravé uhly)
brettzel (praclík)

3. ROZCVIČKA
goblett squat (pohárový drep) s uvoľňovaním
polovičný mostík
svätožiara

4. TURKISH GET-UP
Prípravné drily na Turkish Get-Up (TGU)
páka s kettlebell
svätožiara s kettlebell

Progresie a variácie TGU
polovičný TGU
kompletný „nahý“ TGU
opakovanie jednotlivých fáz
kompletný TGU s kettlebell


5. SWING
Prípravné drily na Swing
mŕtvy ťah s kettlebell
plank (izometrický mostík) – hardstyle

Progresie a variácie Swingu
kyvadlo
obojručný swing s uterákom
obojručný swing
obojručný power swing
jednoručný swing

6. REKAPITULÁCIA A DISKUSIA