(Ne)obyčajné kývanie hlavou

20. február 2015

Geoff Neupert, preložil Miroslav Klapka

Ak mám vybrať len jeden “reset”, nad ktorým sa pozastavia skeptici a školení profesionáli, tak je ním kývanie hlavou.

Prečo?
Pretože to vyzerá (že by mohlo) byť nebezpečné.

Existuje množstvo publikácií ostro kritizujúcich vytáčanie krku a hlavy (často mylne označované ako prepínanie) a aj napriek tomu od vás nielen chceme, aby ste hlavu vytáčali, ale dokonca aby ste to robili opakovane a znova a znova (píšem za opakovaného prikyvovania hlavou).

Prečo je kývanie a otáčanie hlavou tak veľmi dôležité?

Dobrá otázka.
Celkom jednoducho pretože schopnosť kontrolovať svoju hlavu je schopnosť kontrolovať seba samého.
Dovoľte mi vysvetliť to.

Kam smeruje vaša hlava, tam ide telo. Takže ak máte zlé držanie tela, čo platí pre väčšinu západnej civilizácie, potom neschopnosť kontrolovať vašu hlavu ovplyvňuje spôsob, akým funguje zvyšok tela. Znamená to, že ak nemôžete alebo nekontrolujete pohyby svojej hlavy, budete takmer určite poznať symptómy z toho plynúce ako stuhnuté svaly, boľavé kĺby, dysfunkčné pohybové vzorce a podobne.

Nemôžete mať kontrolu nad pohybmi hlavy bez silného krku. Ako malé deti sme získavali kontrolu najprv počas ležania na bruchu a neskôr na chrbte, naučili sme sa držať hlavu a bradu.

Naša schopnosť držať hlavu nesúvisí iba so silou krku, ale aj, čo je dôležitejšie, s citlivosťou nášho vestibulárneho systému. Vestibulárny systém je tiež známy ako rovnovážny systém a bez neho, alebo pri jeho poruche, je takmer nemožné nielen rovno vzpriamene stáť, ale vôbec udržať život v normálnych intenciách. (Spýtajte sa kohokoľvek, kto mal závrat.)

Vestibulárny systém sa nachádza v hlave a vyvíja sa ako prvý a základný senzorický (zmyslový) systém v ľudskom tele. Všetky ostatné zmyslové systémy sú naň prepojené. Navyše, všetky svaly sú prepojené na vestibulárny systém, vrátane svalov krku a prednej aj zadnej strany trupu. Pohybovanie hlavou teda robí váš vestibulárny systém citlivejším, čím sa precvičuje a následne sa posilňuje aj vaše telo.

Najlepším spôsobom ako zvýšiť citlivosť vášho vestibulárneho systému a zároveň posilniť váš krk je hýbanie hlavou, hore a dolu a zo strany na stranu, primárne v šikmej polohe, napríklad v kľaku a neskôr aj v iných polohách.
Prečo je to najlepší spôsob?

Pretože väčšina z nás žije v akejsi umelej maternici väčšinu nášho života. Sedíme. Na stoličkách. A preto naše držanie tela degraduje.

Akokoľvek sa budete snažiť “stáť rovno”, “naťahovať stuhnuté svaly a posilňovať tie slabé”, nenapravíte to permanentne.

Prečo nie?

Pretože sa nesústredíme na prvotnú príčinu – stratu kontroly nad pohybmi hlavou, čo je sama o sebe strata reflexívnej stability. Reflexívna stabilita je schopnosť tela podvedome očakávať a reagovať na pohyby v reálnom čase zapojením správnych svalov a kĺbov v správnom čase a rýchlosti.

Prečo je kývanie hlavou/krkom také dôležité:

Nielenže zlepšuje držanie tela, ale ono zlepšené držanie tela redukuje posunutie hlavy a tlak na krčnú chrbticu. Tým sa zasa redukuje tlak na krčné nervy vystupujúce z chrbtice, umožňujúc im tak správne fungovanie. Kývanie hlavou taktiež “prečisťuje” krčné nervy, čím zlepšuje komunikáciu medzi mozgom a svalmi ramien, paží a rúk, často dokonca môže odblokovať nervy (ktoré by inak znižovali funkčnosť spomenutých svalov).

Často sa nám stáva, že vidíme vplyvom týchto cvikov zväčšenie rozsahu pohybu nielen ramien, ale aj ďalších častí tela. Prečo? Znova, pretože kam smeruje hlava, tam ide telo. Získajte späť kontrolu nad svojou hlavou, získajte späť kontrolu nad svojím telom.

Takže ak chcete “za málo peňazí veľa muziky”, precvičujte krk a kývanie hlavou. 
(Prikyvujte spolu so mnou.)

Preložené s láskavým súhlasom organizácie Original Strength
Originál: http://originalstrength.net/2015/02/whats-the-deal-with-headneck-nods/