Fit & Fun

17. september 2015

Michal Šatura

Všeobecná pohybová príprava pre deti vo veku 5 – 9 rokov.

Na našich tréningoch cielene podporujeme v deťoch záujem o pohybové aktivity, rozvíjame trvalý pozitívny vzťah k športu, zameriavame sa na všeobecný rozvoj a športovú prípravu. Naším cieľom nie je len fyzická príprava, ale aj vzdelávanie v oblasti správnych návykov a sociálnej interakcie.

Absolvovaním Fit & Fun všeobecnej pohybovej prípravy získa dieťa väčšiu sebadôveru, zdokonalí svoje pohybové schopnosti, ktoré mu poslúžia ako najlepší základ pre rekreačný či vrcholový šport.


Čo ponúkame:
- skupinové tréningy 1x týždenne /60 min/
- hravú formu, ktorá dieťa zaujme a zabaví
- malý počet detí v skupine
- individuálny prístup k dieťaťu, k jeho potrebám a aktuálnym pohybovým možnostiam


Miesto konania: 
Fit & Strong
Podzámska 13, Nitra

Cena:
1 x týždenne – 18€ / 5 vstupov
Jednorázový vstup 4€

Počet detí v skupine je obmedzený na 8

Termíny a časy:
Tréningy sa konajú každú stredu 15:45 – 16:45


Prihlasovanie na pravidelné tréningy je prostredníctvom e-mailu gym@fitandstrong.sk
Poprosíme uviesť meno dieťaťa/detí a vek.

Všeobecnú pohybovú prípravu pre deti vedie tréner Mgr. Tomáš Maník:
Absolvent UKF v Nitre odbor TV a VV
Tréner II. stupňa
Gymnastika
Atletika
Plávanie
Šport pre všetkých
Lektor a koordinátor odbornej praxe študentov katedry TV na UKF odbor Šport a rekreácia
Školiteľ outdoor a indoor animačných programov pre deti a dospelých
Vyše 7 rokov praxe v práci s deťmi