Cenník

Školné

Prvá ukážková hodina je bezplatná.

1 mesiac
2 x týždenne 50 €
3 x týždenne 70 €
3 mesiace
2 x týždenne 130 €
3 x týždenne 170 €

Ceny školného sú uvádzané za celé obdobie

Individuálny tréning
1 cvičenec 25 € / hod.
Každý ďalší cvičenec 15 € / hod.

Maximálny počet na individuálny tréning - 3 cvičenci

Test FMS

Naši študenti 15 €
Ostatní 35 €

Cena zahŕňa:
- otestovanie a vyhodnotenie testu
- vypracovanie plánu
- vysvetlenie a naučenie cvikov
- znovu otestovanie a vyhodnotenie