Cenník

Školné

Prvá ukážková hodina je bezplatná.

1 mesiac
2 x týždenne 60 €
3 x týždenne 80 €
1 rok
2 x týždenne 620 €
3 x týždenne 850 €

Ceny školného sú uvádzané za celé obdobie

Individuálny tréning
1 cvičenec 20 € / hod.
Každý ďalší cvičenec 10 € / hod.

Maximálny počet na individuálny tréning - 3 cvičenci

Základná analýza zloženia tela

Naši študenti 10 €
Ostatní 15 €

Cena zahŕňa:
- meranie prístrojom InBody 270
- výstup LookinBody
- vysvetlenie nameraných hodnôt
- evidenciu v databáze pre budúce porovnanie
- výsledky v elektronickej a tlačenej forme
Rozšírená analýza zloženia tela

Naši študenti 20 €
Ostatní 30 €

Cena zahŕňa:
- meranie prístrojom InBody 270
- výstup LookinBody + BodyVision
- viac podrobnejších údajov ako pri základnej analýze
- vysvetlenie nameraných hodnôt
- evidenciu v databáze pre budúce porovnanie
- výsledky v elektronickej a tlačenej forme