Resety

Veríme, že naše telo môže byť „zresetované“.

Pomocou vykonávania jednoduchých pohybov (resetov) môžeme obnoviť základné pohybové vzorce a funkcie. Tieto resety môžu taktiež zlepšiť komunikáciu celého nervového systému.

Jedná sa o akýsi návrat k tomu, ako sme sa hýbali ako deti, kedy sme začínali od tých najjednoduchších pohybov, až k tým najzložitejším. V súlade s tým rástla aj naša sila a zlepšovali sa prepojenia v našom mozgu a nervovom systéme.

S rozvojom pohybu teda rozvíjame aj prepojenia v mozgu. Čím lepšie sú tieto prepojenia, tým efektívnejšie sa dokážeme hýbať. No a čím efektívnejšie sa hýbeme, tým lepšie sú aj prepojenia... asi už máte predstavu.

Resetov je samozrejme viac, ale k tým základným patrí: pretáčanie, pohupovanie, lezenie, pochodovanie a ich variácie.