Kettlebell - základy

Chcete začať cvičiť s kettlebell?

Máte už kettlebell doma?

Chcete sa naučiť dva cviky, ktoré prinášajú maximálny efekt za minimálny čas?

Chcete si vylepšiť techniku Swingu a Turkish Get-Up?


    Ponúkame vám
    KETTLEBELL – ZÁKLADY pre:

  • stabilitu,
  • mobilitu,
  • silu,
  • výbušnosť,
  • kondíciu.

Program

1. KRÁTKY ÚVOD DO TEÓRIE

2. STREČING

hamstringový streč
streč v kľaku
brettzel (praclík)
brettzel 2.0

3. ROZCVIČKA

goblett squat s uvoľňovaním
svätožiara
polovičný mostík

4. TURKISH GET-UP

Prípravné drily na Turkisch Get-Up
⁃ páka s kettlebell
⁃ svätožiara s kettlebell

Progresie a variácie TGU
⁃ polovičný TGU
⁃ kompletný „nahý“ TGU
⁃ opakovanie jednotlivých fáz
⁃ kompletný TGU s kettlebell

5. SWING

Prípravné drily na Swing
⁃ mŕtvy ťah s kettlebell
⁃ plank (izometrický mostík) – hardstyle

Progresie a variácie Swingu
⁃ kyvadlo
⁃ obojručný swing s uterákom
⁃ obojručný swing
⁃ obojručný power swing

6. REKAPITULÁCIA A DISKUSIA